วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

 27-31 พฤษภาคม 2555


           อาทิตย์นี้ดิฉันได้สอนนักเรียนเป็นจำนวน 9 คาบ ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นั้นจากการสังเกตอยู่หลายอาทิตย์ นักเรียนชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเท่าที่ควร เล่นกัน คุยกัน ไม่ค่อยฟัง ไม่ตั้งใจเรียน  ส่วนนักเรียนหญิงบางส่วนก็ดูเหมือนจะฟังและตั้งใจเรีบยนมากกว่าเด็กนักเรียนผู้ชาย ด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็เช่นเดียวกัน การจัดทำแผนการสอนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเพื่อให้เข้ากับนักเรียน และบางครั้งเมื่อจัดทำแผนแล้วก็ไม่ใช่จะนำมาใช้ได้ทั้งหมด ต้องปรับอีกทีนึง ๙ึ่งนอกจากการบริหารจัดการชั้นเรียนเรียนแล้วยังต้องทำอย่างอื่นอีกมากมายเพื่อการเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งทำให้ดิฉันรู้ซึ้งว่า "คนเป็นครูนั้นไม่ได้ง่าย ที่ใครจะเป็นกันได้ง่ายๆ" ดิฉันเชื่อจริงๆ แต่ก็จะไม่ย่อท้อ และจะพัมนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2555


          สัปดาห์นี้ได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ได้สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นจำนวน 9 คาบ ในชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่2/1 และ 2/2 รวมทั้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสัปดาห์นี้ ได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 เกี่ยวกับ การใช้ verb to be และได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อ Verb to be ก่อนเรียนเป็นจำนวน 10 ข้อ ผลปรากฏว่า นักเรียนทั้งสองห้องมีพื้นฐานการเรียนเรื่องนี้มาบ้างแล้ว เพราะส่วนใหญ่นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้เป็นอย่างดี เมื่อถาม-ตอบในชั้นเรียนก็แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบดี มีบ้างที่ทำท่านั่งงง และไม่สนใจการเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้สอนเกี่ยวกับ Adverb of Frequencey หรือเกี่ยวกับ ความถี่ ก่อนเรียนได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นจำนวน 10  ข้อ ปรากฏว่า นักเรียนบางส่วนใหย่เข้าใจดี แต่ทำข้อสอบได้น้อยมาก เนื่องจากว่าจดจำคำศัพท์เกี่ยวกับความถี่ไม่ค่อยได้

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2555 


เป็นวันที่เปิดเรียนเป็นวันแรก เมื่อมาถึงดิฉันได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน นายสินชัย ศิริโอภาศวงศ์ และได้รับมอบหมายให้ยืนรอรับนักเรียนตอนเช้า และได้รับหน้าที่สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 9 คาบต่อสัปดาห์ ตอนเย็นดิฉันได้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งให้มีการจัดกิจกกรมกีฬาขึ้นในปลายเดือนหน้า

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2555


วันนี้ดิฉันได้ยืนรับนักเรียนที่ประตูตอนเช้า และสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นจำนวน 1 คาบ วันนี้ ได้สอนเกี่ยวกับ การใช้ verb to be และช้วยครูสมหมายพิมพ์เิอกสารเกี่ยวกับการประชุมเนื่องในวาระที่ 1 เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และการวางแผน ทำแผนการสอนของโรงเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษา และตอนเย็นได้ช่วยครูสุคนธ์ จัดและออกแบบห้องเรียน